Varför fiber?


Telefoni

telefon

 

Fördelen med telefon via fiber är att det i konkurrensen utöver de leverantörer som levererar fast telefoni också finns ett stort utbud av internetbaserad telefoni, den ökade konkurrensen minskar kostnaden för telefoni. Gratis telefoni som Skype kommer i flera former, tjänster som Skype erbjuder också möjligheten till videosamtal vilket sätter krav på en bra uppkoppling.Distributionen av telefoni är inget större problem med ett kopparnät eftersom det förbrukar lite överföringskapacitet.

 

TVtv

Vanlig TV-sändning kräver upp till ca 8Mb/s medan en full HD-sändning kräver ca tre gånger så mycket.

I början av 2000-talet var HD-TV en vision som idag är en realitet. Idag är tredimensionell TV en vision som med största sannolikhet blir en realitet innan regeringens mål är uppfyllda.    Tredimensionell TV kommer att kräva mycket mer överföringskapacitet än HD-TV. Det digitala TV-utbudet ökar och trenden går mot att se programmen när man önskar. Detta innebär att signalen enbart går till den enskilda abonnenten och inte distribueras till  samtliga samtidigt (ex. SVT -och TV4 play, videobutiker osv.) Resultatet blir ökat behov av överföringskapacitet.

 

Internetinternet

På internet sker den stora kommersiella och sociala utvecklingen. 1995 hade ca. 2% av svenska hushåll tillgång till internet, idag är internet en nödvändighet för de flesta samhällsfunktioner. Det har medfört att regeringens målsättning är ”100Mb/s till 90% av svensk landsbygd innan år 2020”. För att uppnå regeringens målsättning finns inga andra alternativ utan fiber måste installeras. Med fiber kan man kommunicera med samma överföringshastighet ut och in, detta går inte med kopparanslutet internet (8Mb/s ADSL ger sällan mer än upp till 1 Mb/s när man skickar en fil).

 

Fiberfiber

En glasstav som kan distribuera digitala ljussignaler med näst intill oändlig överföringskapacitet d.v.s. tusentals gånger mer än 100Mb/s som är standard idag. Detta innebär att fiberföreningen är framtidssäkrad och när behovet ökar på överföringskapacitet kan man enkelt byta ut sändare och mottagare utan att det fysiska nätet behöver beröras eller uppgraderas.