Senaste nytt januari 2018


Ett fibermöte ägde rum 16 januari där styrelserna för samtliga åtta samverkande fiberföreningar var representerade. Dessutom fanns Relacom, Region Värmland och kommunledningen på plats samt Zitius som medverkade via högtalartelefon.

Anledningen till mötet var att Relacom undantagit 61 fastigheter från de 818 som hittills anmält intresse pga. att de ligger för avsides och blir för dyra att fibrera. Alla styrelser har fått adresserna till de fastigheter som berörs.

Diskussionen var konstruktiv och efter information om att det finns ytterligare pengar att söka via Jordbruksverket så påtog sig Zitius rollen att skicka in en ansökan. Inget är dock klart vare sig tids- eller storleksmässigt men alla var överens om att Eda kommun har bra förutsättningar att komma med i nästa utdelning av medel från Jordbruksverket.

Enigheten var också stor att snarast påbörja arbetet med resterande fastigheter som skrivit avtal och få ut orderbekräftelse till dem så fort som möjligt så att inte processen stannar av. Mötet enades om att sätta tilltro till att länsstyrelsen fördelar kommande pengar från Jordbruksverket till de kommuner som tidigare inte fått bidrag och att vi på sikt kan få med alla fastigheter i Eda kommun.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>