Statusläge Bredband Eda kommun maj 2018


 

”Eda kommun har haft ett planeringsmöte tillsammans med Kewab ( de som gräver ned el-kabel åt Ellevio) och Relacom (vår fiberentreprenör). På mötet bestämdes var samförläggning i Västra och Södra Järnskog sker och att start sker i Västra Järnskog vecka 20. Sedan kommer man att förflytta sig succesivt söderut och gräva så långt man hinner under året och färdigställer ev. kvarvarande sträckor nästa vår.
Parallellt med att vi samförlägger i södra delen av kommunen kommer Relacom att påbörja arbetet i Norra Järnskog v. 21.
Växvik är också planerat och kommer att färdigställas under året.
Vidare har vi för avsikt att komma igång med sträckan Eda Glasbruk – Lersjön under året. Planering tillsammans med grävare, entreprenörer och representanter för fiberföreningen kommer att ske inom närmsta tiden.
Sträckan upp till Häljeboda där kanalisation, skåp och brunnar redan är nedgrävda kommer att justeras gällande skåp och brunnar som måste anpassas till ett nytt byggningssätt och sedan kommer stamnätssträckan att fibreras. Återstående sträcka upp till Håvilsrud blir framskjutet till nästa år.
Fiberföreningarna i Fjäll, Emterud och Häljeboda kommer samtliga att påbörjas nästa år”

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>