Bredbandstatus Eda kommun oktober 2018


Stamnätets kanalisation för Norra Järnskog är nu förlagd mellan Koppom och Rudsgården via Järnskogsboda. Samtidigt har mycket av fiberföreningens kanalisation lagts ned. Återstår gör att blåsa, svetsa och kontaktera fiber men innan årets slut bör de flesta vara klara för att anslutas.

 

I norra Skillingmark pågår arbete med att blåsa fiber och här kommer allt vara klart för anslutning innan årsskiftet.

 

I Växvik fanns stamfiber sedan tidigare så här har vår entreprenör grävt föreningsnätet som beräknas vara klart i år.

 

Vi samförlägger med Ellevio när det gäller Västra och Södra Järnskog och här är det några markavtal som måste till för att vi ska kunna fortsätta samarbetet. Förhoppningen är att det löser sig inom det snaraste.

 

När det gäller sträckan Morast – Lersjön så har det visat sig att framkomligheten var mer komplicerad än vad samtliga inblandade först trodde. Vi har tittat på nya alternativ för att komma vidare och fortfarande är planen att grävningen ska komma igång under höstkanten även om vi inte når ända fram i år.

 

I Eda Glasbruk arbetar Relacom med markavtalen och så fort de är klara har man för avsikt att komma igång med arbetet att förse det 50-tal fastighetsägare som anmält sitt intresse.

 

Eda kyrkbygd och Köla har Peab som entreprenör och här finns nu personal på plats efter en tids uppehåll och förhoppningen från föreningarnas sida är att det kommer att rulla på.

 

Resterande områden kommer att påbörjas under nästkommande år.

Zitius har ansökt om pengar hos länsstyrelsen för att kunna förse så många fastigheter som möjligt med fiber i Eda kommun.

 

Region Värmland och Zitius är kallade till länsstyrelsen för diskussioner och vi återkommer under nästa statusrapport om ev. utfall.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>